Terug naar vorige pagina...

B.G. van den Boogaard
pianist -componist -muziekpedagoog
(17-1-1952-)

Curriculum Vitae

Bernard van den Boogaard ontving reeds op zeer jeugdige leeftijd pianolessen en ontpopte zich al spoedig als een virtuoos talent en als componist van vooral pianomuziek. Met zijn jeugdcomposities won hij tot driemaal toe een ereprijs op het 'Jeugdmuziekconcours van Kennemerland'.

Op 13-jarige leeftijd nam hij compositielessen bij Peter Schat, waarna hij op het Amsterdams Sweelinck-Conservatorium bij Ton de Leeuw studeerde en in 1975 aldaar de 'Nederlandse Staatsprijs voor Compositie' behaalde. Op het zelfde instituut behaalde hij, na studie bij Hans Dercksen, het solistendiploma piano.

Na het conservatorium volgde Bernard meestercursussen bij Ton Hartsuiker, Theo Bruins en langere tijd bij Jan Wijn.

Pianist
Als pianist nam Bernard werken op voor radio van Griffes, Scriabin en Rachmaninoff. Hij concerteerde als solist ondermeer in zijn eigen 4 pianoconcerten, Beethovens 1e pianoconcert, Strawinsky's concert voor piano en blazers en Hengeveld's concertino met Harmonieorkest.

Componist
Zijn werk omvat composities in alle denkbare combinaties: pianomuziek, liederen, kamermuziek, orkestwerken, koorwerken, filmmuziek, theatermuziek en muziek voor elektronica. (zie werkenlijst)

Diverse composities werden opgenomen voor publiekzenders van de Nederlandse Radio en Televisie: Vanaf de eerste TV-opname van het werk "Onanie" (basclarinet en 4 vocalisten, met o.a. Harry Sparnaay en Ileana Melita) door VPRO in 1969 t/m opnames van AVRO, KRO, NCRV en IKON in de jaren 80 van de 20ste eeuw vestigde Bernard zijn naam als vertegenwoordiger van de na-oorlogse generatie van a-tonale, seriële komponisten. Zijn stijl werd allengs romantischer genoemd. In het pianotrio uit 1983 klinkt een echo door van Bartok en Strawinsky. In 1999 werd een speciaal "Boogaard weekend" georganiseerd door het KCB (Kunstcentrum Bergen), waarin zijn kamermuziek centraal stond in combinatie met tekeningen van zijn broer Theo, de geestelijk vader van Sjef van Oekel.

Docentschap
Tussen 1983 en 1989 was Bernard verbonden als hoofdvakleraar piano aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden. Tevens had hij zitting als commissielid in de staatsexamens piano. Anno 2003 heeft Bernard een bloeiende praktijk als privédocent piano en theorie. Hij bereidt ook mensen voor op toelatingsexamens voor Conservatoria. Tevens is hij als docent verbonden aan 'Toonbeeld' (voormalig Muziekschool Castricum), waar men in 2004 zijn 25-jarig jubileum vierde.